Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Reading trang 45 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Reading trang 45 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Reading trang 45.

Twins days festival

Every year, the small town of Twinsburg, Ohio, in the United States, has a special festival. It’s called the Twins Days Festival. The festival takes place in August. It’s three days long and is very popular. Thousands of brothers and sisters visit this festival. Most of them are twins. They go there to meet old friends and to make new ones. Twins often look the same, with the same color hair and eyes, but sometimes there are quite a few differences. Identical twins, however, look exactly like each other. They also often have the same hobbies!

Hướng dẫn dịch

Ngày hội cho các cặp sinh đôi

Mỗi năm, thị trấn nhỏ ở Twingburg, Ohio, nước Mỹ đều tổ chức một lễ hội đặc biệt. Lễ hội này được gọi là Ngày hội dành cho các cặp sinh đôi. Nó diễn ra vào tháng Tám. Nó kéo dài trong 3 ngày và hết sức phổ biển, Hàng nghìn các cặp anh chị em tham gia lễ hội.  Hầu hết là các cặp sinh đọi. Họ đến đoa và gặp những người bạn cũ và làm quen bạn mới. Những cặp sinh đôi thường giống nhau, từ màu tóc cho đến măt, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài sự khác biệt.  Tuy nhiên , những cặp sinh đôi cùng trứng thì nhìn giống hệt nhau. Họ thậm chí còn có sở thích giống nhau nữa. 

A(trang 45-SGK tiếng anh 6) Look at the photo. What do you think the article is about. Check  the correct answer. ( Nhìn vào bức tranh, bạn nghĩ đoạn văn này nói về cái gì, chọn đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Reading trang 45 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

 (2) brothers and sisters

B(trang 45-SGK tiếng anh 6) Read the article quickly. Underline the name of the town. ( đọc nhanh đoạn văn, gạch chân tên của thị trấn)

Twinsburg

C(trang 45-SGK tiếng anh 6) Make a list. Write the names of interesting festivals you know. ( Lập một danh sách. Viết các tên những lễ hội thú vị mà bạn biết)

Hướng dẫn làm bài

New Year’s Day: Ngày Đầu Năm Mới.

April Fools’ Day: Ngày Nói dối.

Easter : Lễ Phục Sinh

May Day: Ngày Quốc Tế Lao Động.

Christmas: Giáng sinh.

Mid Autumn festival : Trung thu

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button