Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Writing trang 36 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Writing trang 36 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Writing trang 36.

(trang 36-SGK tiếng anh 6) Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal. ( Viết một đoạn văn ngắn. Tìm một bức tranh về loài động vật ý, sau đó viết một đoạn văn 40-60 từ về loài động vật đó)

Example

Unit 3: Where's the shark?

Hướng dẫn làm bài

Unit 3: Where's the shark?

Whales are the largest aquatic animals, also the largest animal on earth. Whales’ food is plankton, fish, crabs… Among whales, killer whales are also known as the most dangerous one. This is carnivore whose main food is usually sea lions, shark, seals and even other whales.

Hướng dẫn dịch

Ví dụ        

Cá rồng Châu Á hay còn được gọi là cá rồng. Nó sống ở các con sông vùng Đông Nam Á. Chúng ăn những con cá và loài côn trùng khác. Loài cá rồng có rất nhiều màu:xanh lá cây,  màu vàng , đỏ và xanh

Bài làm

Cá voi là loài động vật lớn nhất ở đại dương, cũng như là loài động vật lớn nhất thế giới. Thức ăn của cá voi gồm sinh vật phù du, cá, cua… Trong các loài cá voi, cá voi sát thủ được coi là loài nguy hiểm nhất. Đây là loài động vật ăn thịt, mà thức awnh chính của chúng  là sư tử biển, các mập, hải cẩu và thậm chí là những con cá voi khác.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button