Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Reading trang 40 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Reading trang 40 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Reading sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Reading.

1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? (Kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong câu 1-3. Sau đó đọc văn bản. Người viết đồng ý với những bối cảnh nào?)

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Reading trang 40

Đáp án

– Protect (v): bảo vệ

– dull (adj): nhàm chán

– Species (n): chủng loài

– become extinct: trở nên tuyệt chủng

– danger (n): sự nguy hiểm

– help (n): sự giúp đỡ

=> The author agrees with two sentences (1,2)

1. It’s important to protect all animals because they are all interesting

2. It’s best to protect the beautiful species, not the ugly ones

Hướng dẫn dịch

Các giọt nước

Chúng tôi yêu cậu

Các giọt nước không phải là loài  cá đẹp nhất và phổ biến nhất trên hành tinh. Nó có một màu hết sức nhàn chán và thường chúng ta không thấy chúng vì nó sống sâu 1000 mét dưới đại dương ở gần Australia.

Nhưng bây giờ thông qua tạp chí và Internet, các giọt nước đã trở nên nổi tiếng vì mọi người nói rằng nó là loài động vật xấu nhất thế giới.

Mỗi năm, hàng nghìn các loài động vật trở nên tiệt chủng. Chúng ta thường thấy thông tin về các loài động vật lớn nhất, thú vị nhất, đẹp nhất, nhiều màu nhất, ví dụ như các voi, bươm bướm hay là gấu trúc, những loài động vật kì lạ hay xấu nhất thế giới cuxg cần sự giúp đỡ của chúng ta

Chúng có thực sự xấu không? Không, chúng rất thú vị và quý hiếm. Tốt nhất là chúng ta nên bảo vể tất cả các loài động vật.

2 (trang 40-SGL tiếng anh 6) Read and listen to the text and write true or false ( Đọc và nghe đoạn văn và viết đúng hay sai)

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Reading trang 40

Đáp án

1. T     2. F ( it lives 1000 meters under the sea near Australia)

3. T      4. F

3 (trang 40-SGL tiếng anh 6) Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text

(Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Hướng dẫn làm việc

– beautiful (a): xinh đẹp

– common (a): phổ biến, nổi tiếng

– dull (a): nhợt nhạt, tối

– colorful (a): nhiều màu sắc

– rare (a): hiếm

4 (trang 40-SGL tiếng anh 6) Work in pairs. Do you know the names of any animals in danger? Do you think which ones are ugly and which ones are beautiful? ( Làm việc theo cặp. Bạn có biết tên của bất kỳ động vật nào đang gặp nguy hiểm? Bạn nghĩ cái nào xấu và cái nào đẹp?)

Hướng dẫn làm 

Some animals in danger: Borneo Gorilla, Mountain gorillas, Philippines Crocodile

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button