Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 41 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 41 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Language focus.

1 (trang 41 Tiếng Anh 6) Write the superlative form of the adjectives in the table (Viết dạng so sánh nhất của các tính từ trong bảng)

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 41

Đáp án

– weirdest, slowest, rarest, safest, ugliest, pretties, biggest, hottest

– the most common, the most expensive

– the best

2 (trang 41 Tiếng Anh 6) Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 41

Đáp án

1. hottest     2. warmest      3. coldest     

4. best          5. highest       6. most interesting

Hướng dẫn dịch

Vườn quốc gia Cúc Phương

Đâu là thời điểm đến thăm tốt nhất?

Thời điểm nóng nhất là từ tháng Năm đến tháng Chín. Thời điểm ấm nhất là tháng 7 với nhiệt động trung bình cao nhất là 33oC . Thời điểm lạnh nhất là tháng Một với nhiệt độ trung bình cao nhất là 19oC. Thời điểm tốt nhất để khám phá rừng Cúc Phương là vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4.

Ở đó có núi không?

Có, rất nhiều núi đá vôi. Đỉnh cao nhất là đỉnh Mây Bạc cao 648 trên mực nước biển.

Tớ có thể xem loài động vật nào?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Loài động vật thú vị nhất là voọc quần đùi trắng, một trong những loài linh trường quý hiếm nhất trên thế giới.

3 (trang 41 Tiếng Anh 6) Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and  the topics in the boxes. Compare with a partner. (Đọc Study strategy. Sau đó, viết năm câu với ý tưởng của bạn. Sử dụng các tính từ quảng cáo các chủ đề trong các hộp. So sánh với một đối tác.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 41

Hướng dẫn làm bài

– I think the best place is Viet Nam

– In my opinion, the best food is Pho

– I think the prettiest animal is dog

– In my opinion, the greatest football club is Real Madrid.

Hướng dẫn dịch

– Tôi nghĩ nơi tốt nhất là Việt Nam

– Theo tôi, món ăn ngon nhất là món Phở.

– Tôi nghĩ con vật đẹp nhất là con chó

– Theo tôi, câu lạc bộ bóng vĩ đại nhất là Real Madrid.

4 (trang 41 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Read the text in exercise 3 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1 — 6. (Làm việc theo cặp. Đọc lại văn bản ở bài tập 3. Hỏi và trả lời các câu hỏi với các tính từ so sánh nhất cho các gợi ý 1 – 6.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 41

1. When is the hottest season? 

– It is from May to Septemper

2. When is the warmest month?

– It’s in July

3. When is the coldest?

-It’s in January

4. When is the best time to explore Cuc Phuong National Park?

-It is from December to April

5. What is the highest peak?

-It’s Mây Bạc

6. What is the most interesting animal?

– It’s Delacour’s Lagur

Hướng dẫn dịch

1. Mùa nóng nhất là khi nào?

– Từ tháng 5 đến tháng 9

2. Khi nào là tháng ấm nhất?

– Đó là vào tháng Bảy

3. Khi nào là lạnh nhất?

-Nó là vào tháng Giêng

4. Thời điểm tốt nhất để khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương?

– Từ tháng 12 đến tháng 4

5. Đỉnh cao nhất là gì?

-Nó là Mây Bạc

6. Con vật thú vị nhất là gì?

– Đó là Delacour’s Lagur

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button