Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Skills 1 (trang 22) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Skills 1 (trang 22) – Global Success

READING

1. Look at the text. Answer the questions. (Đọc bài văn, trả lời câu hỏi)

Hi Phong and Mi,

How are you? I’m in Da Lat with my parents. We’re staying at the Crazy House Hotel. Wow! It really is crazy. There are ten rooms in the hotel. There’s a Kangaroo Room, an Eagle Room, and even an Ant Room. I’m staying in the Tiger Room. It’s called the Tiger Room because there’s a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is a strange shape. I put my bag under the bed. There’s a lamp, a wardrobe and a desk. You should stay here when you visit Da Lat. It’s great.

See you soon!

Nick

Hướng dẫn dịch:

Chào Phong và Mi,

Các cậu có khỏe không? Tớ đang ở Đà Lạt cùng với bố mẹ. Nhà tớ ở khách sạn Ngôi nhà kì lạ. Ôi, thật sự rất là thích thú. Có mười phòng trong khách sạn ấy. Có phòng chuột túi, phòng đại bàng và thậm chí có cả phòng kiến. Tớ ở phòng hổ. Nó được gọi là phòng hổ vì có một bức tranh con hổ lớn treo trên tường.

Con hổ thì nằm giữa cửa phòng tắm và cửa sổ.  Cái giường thì bên cạnh cửa sổ nhưng cái cửa sổ thì có hình thù rất lạ. Tớ đặt cái cặp xuống dưới giường. Có một cái đèn, một tủ quần áo và một cái bàn. Các cậu nên ở đây khi đến Đà Lạt chơi. Nó rất tuyệt vời.

Gặp các cậu sớm nhé!

Nick

Câu hỏi:

1. Is it an email or a letter?

2. What is the text about?

Đáp án:

1. It is an email.

2. The text is about Nick’s room at the Crazy House Hotel.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một thư điện tử hay là một bức thư?

– Đó là thư điện tử.

2. Bài viết nói về cái gì?

– Bài đọc nói về phòng của Nick ở khách sạn Ngôi nhà kì lạ.

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại và trả lời câu hỏi)

1. Who is Nick in Da Lat with?

2. How many rooms are there in the hotel?

3. Why is the room called the Tiger room?

4. Where is Nick’s bag?

Đáp án:

1. He’s in Da Lat with his parents.

2. There are ten rooms.

3. Because there’s a big tiger on the wall.

4. It’s under the bed.

Giải thích:

1. Thông tin: I’m in Da Lat with my parents.

2. Thông tin: There are ten rooms in the hotel.

3. Thông tin: It’s called the Tiger Room because there’s a big tiger on the wall.

4. Thông tin: I put my bag under the bed.

Hướng dẫn dịch:

1. Nick ở Đà Lạt cùng với ai? – Bạn ấy ở Đà Lạt cùng với bố mẹ.

2. Có bao nhiêu phòng ở trong khách sạn? – Có mười phòng.

3. Tại sao lại goi căn phòng là phòng Hổ? – Vì có một con hổ lớn trên bức tường.

4. Cặp của Nick ở đâu? – Ở dưới giường.

3. Circle the things in the Tiger Room. (Khoanh những thứ có trong phòng Hổ)

Đáp án: a window, a wardrobe, a lamp, a desk, a tiger

Hướng dẫn dịch: một cửa sổ, một tủ quần áo, một cái đèn, một cái bàn, một con hổ

SPEAKING

4. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room. (Tạo ra một phòng mới cho khách sạn. Vẽ một bản phác thảo kế hoạch cho căn phòng.)

Gợi ý:

There is a bed, a wardrobe, a lamp, a desk, a computer, a bookshelf and a picture, a bathroom in the room. And there is an en-suite bathroom , and with many high internet access.

Hướng dẫn dịch:

Có một cái giường, một tủ quần áo, một đèn ngủ, một bàn giấy, một máy tính, một kệ sách và một bức tranh, một phòng tắm trong phòng. Và sẽ có một phòng tắm hơi trong phòng , và trong phòng có internet kết nối tốc độ cao.

5. Show your plan to your partner and describe it. (Cho bạn xem bản kế hoạch của em rồi sau đó miêu tả nó).

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2 lớp 6

  • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Which family members does Mi talk about? …

  • A Closer Look 1 (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the house. Name the rooms in it. (Nhìn vào căn nhà và viết tên các phòng trong nhà) ….

  • A Closer Look 2 (trang 18 – 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng). 2. Complete the sentences with the correct possessive forms. …

  • Communication (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. …

  • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the text. Answer the questions. (Đọc bài văn, trả lời câu hỏi). 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại và trả lời câu hỏi) …

  • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. (Quan sát bức tranh. Kể tên các vật. Đoán xem liệu những vật ấy có được nhắc đến trong bài nghe hay không). …

  • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group. (Cho những từ sau vào nhóm đúng. Thêm từ mới vào mỗi nhóm) …

  • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Which one would you like to live in? Why? (Em thích sống căn nhà nào, vì sao?). 2. Now work in groups. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button