Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Writing trang 21 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Writing trang 21 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Writing sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Writing.

1 (trang 21 Tiếng Anh 6) Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? (  Đọc bài văn tả Thành phố Hồ Chí Minh. Những từ nào trong ở trong bài tập THINK có trong văn bản?)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20

Đáp án

=> buildings, amusement parks, shopping malls

Hướng dẫn làm bài

Thành phố HCM nằm ở phía nam Việt Nam. Nó có dân số khoảng 9.000.000. Nó rất hiện đại  và con người ở đây rất thân thiện. Có rất nhiều công viên giải trí, trung tâm mua sắm và các toàn nhà ở đây. Đà Lạt, Vũng Tàu,.. cũng là một trong những địa điểm khá đẹp và không quá xa thành phố HCM. Tớ thỉnh thoảng đến thăm các thành phố này trong ngày nghỉ, nhưng thành phố HCM thì thú vị hơn.

2 (trang 21 Tiếng Anh 6) Complete the Key Phrase with words from the text. ( Hoàn thành các cụm từ khóa với các từ ở đoạn văn bản trên)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20

Hướng dẫn làm bài

1. South/ Viet Nam

2. 9,000,000 (Nine million)

3. modern/ really friendly

4. Many good amusement parks, shopping malls/ buildings

5. sometimes visit Vung Tau, Phan Thiet and Da Lat,.https://vietjack.com/ Ho Chi Minh City is more interesting

Hướng dẫn dịch

1. Nó nằm ở phía Bắc, Nam,Tây, Đông, trung tâm ở Việt Nam

2. Nó có dân số khoảng 9 triệu người

3, Nó rất là hiện đại và người dân ở đó rấ là thân thiện

4. Có rất nhiều công viên giải trí, trung tâm mua sắm và các tòa nhà

5. Tớ thỉnh thoảng thăm Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt nhưng Hồ Chí Minh thú vị hơn.

3 (trang 21 Tiếng Anh 6) Look at the phrases in blue in the text. Then underline the correct words. ( Nhìn vào các cụm từ màu sanh ở bài văn. Gạch chân các từ đúng)

Đáp án

1. before     2. before

4 (trang 21 Tiếng Anh 6) Compound sentences. Look at the underlined sentences in the text. Then circle the correct words. ( Nhìn các từ gạch chân ở đoạn văn. Sau đó, khoanh vào đáp án đúng)

Đáp án

1. similar

2. opposite

3. Hoi An Town is an old town, and it’s got a population of about 152,160

4. Mr Nam sometimes stays in Ha Noi, but he lives in Ho Chi Minh

5 (trang 21 Tiếng Anh 6) Follow the steps in the writing guide ( Làm theo các bước trong hướng dẫn viết)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20

Hướng dẫn làm bài

Sam Son is a town in Viet Nam. It’s got a population of about 172. 350. It’s a coastal area and the people are very friendly. Sam Son beach is a nice place to visit. I sometimes travel to Sam Son with my family.

Hướng dẫn dịch

Sầm Sơn là một thị xã của Việt Nam. Nó có dân số khoảng 172. 350. Đây là một khu vực ven biển và người dân rất thân thiện. Bãi biển Sầm Sơn là một nơi tốt đẹp để tham quan. Tôi thỉnh thoảng đi du lịch Sầm Sơn với gia đình

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check. 2. Read the skills Strategy …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the comparative form of the adjectives in the table. 2. Write sentences using the correct comparative …

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? …

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer. 2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases …

 • Song: I’m the king (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned? 2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button