Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Writing trang 16 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Writing trang 16 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Writing trang 16.

( trang 16-SGK tiếng anh 6) Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things. ( Viết một bức thư ngắn về thứ ưa thích của bạn)

Hướng dẫn làm bài

Dear Anna,

My name is Linda and I am from London, England. My favorite movie is Avengers, Chris Hemsworth is my favorite actor. My favorite band is Maroon 5, Adam Levine is my favorite singer. My favorite sport is volleyball.

Sincerely,

Linda

Hướng dẫn dịch

Anna thân mến,

Tớ tên từ Linda và tớ đến từ London, Anh quốc. Bộ phim ưa thích của tớ là Avengers, Chtis Hemsworth là diễn viên ưa thích của mình. Ban nhạc ưa thích của tớ là Maroon 5, Adam Levine là ca sĩ ưa thích của tớ. Môn thể thao mà tớ tớ thích là bóng chuyền.

Thân ái,

Linda

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer …

  • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Contractions: What’s/ Who’s. A. Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại) …

  • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): My favorite things. A. Read the article quickly B. Read the information about Wesley …

  • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for My Favorite Things …

  • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button