Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Reading trang 16 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Reading trang 16 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Reading sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Reading.

1 (trang 16 Tiếng Anh 6). Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check (Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ câu trả lời từ câu 1 đến câu 3 là gì. Đọc và kiểm tra lại)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Reading trang 16 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. There isn’t a school, but there’s a library

2. Yes. There are five swimming pools

3. There are twenty cafes and restaurants.

Hướng dẫn dịch

Tưởng tượng xem có một khách sạn năm sao với những đồ ăn ngon và những căn phòng thoải mái. Tưởng tượng có một quảng trường, những cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Tưởng tượng tất cả những thứ đô ở trên một chiếc thuyền: Oasis of the Seas.

Hơn 2000 người làm việc ở Oasis of the Seas. Ở trên tàu có những buồng dành cho khách với 6360 khách. Có rất nhiều người và họ đã ăn rất nhiều đồ ăn ở 20 quá cà phê và nhà hàng. Ở đó có 250 đầu bếp.

Đây là con tàu đầu tiên mà có công viên. Nó được gọi là công viên trung tâm và có 50 cây thật và 12.000 loài thực vật. Nếu bạn thích thể thao, ở trên thuyền có 5 hồ bơi và khu thể thao hết sức thú vị với tường leo núi. Nếu bạn thích đọc sách hơn, thì ở đây có thư viện nhưng đừng lo, không có trường học ở trên tàu đâu.

2 (trang 16 Tiếng Anh 6). Read the skills Strategy. Then read and listen to the text and answer the questions.( Đọc skill strategy. Sau đó đọc và nghe đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Reading trang 16 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. It’s Oasis of the Seas

2. More than 2,000 people work on the ship

3. There are 250 chefs

4. Yes, it is

5. There’s a climbing wall in the sports area

Hướng dẫn dịch

1. Tên của con tàu này là gì? Nó the là Oasis of the sea.

2. Có bao nhiêu người làm việc trên tàu? Hơn 2000 người làm việc trên thuyền

3. Có bao nhiêu  đầu bếp ở trên thuyền? Có 250 đầu bếp

4. Có một cái công viên trên tàu à? Có

5. Khu thể thao ở thuyền là gì?  Có một khu leo núi trong nhà.

3 (trang 16 Tiếng Anh 6). Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Dùng từ điển để tra cứu nghĩa của các từ màu xanh ở đoạn văn)

Hướng dẫn làm bài

– Fantastic (a):  tuyệt vời

– Comfortable (a):  đầy đủ tiện nghe

– Cabin (n): chỗ ngồi riêng, khoang cho khách

– Passengers (n):  hành khách

– Chefs (n): đầu bếp

– Swimming pools (n): hồ bơi

– Climbing wall (n):  tường có nhiều tay cầm để tập leo

4 (trang 16 Tiếng Anh 6). Work in pairs. Is the Oasis of the Sea a good place for a holiday? Why/ Why not? (Luyện tập theo cặp.  Liệu thuyề Oasis of the Sea có phải là một nơi lý tưởng cho kì nghỉ? Tại sao/ Tại sao không)

Hướng dẫn làm bài

I think, the Oasis of the Sea is a great place for a holiday because you can enjoy fantastic food and take part in a lot of activities like swimming, climbing and reading.

Hướng dẫn dịch

Tôi nghĩ, Oasis of the Sea là một nơi tuyệt vời cho một kỳ nghỉ vì bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời và tham gia rất nhiều hoạt động như bơi lội, leo núi và đọc sách.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the comparative form of the adjectives in the table. 2. Write sentences using the correct comparative …

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? …

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? 2. Complete the Key Phrase with words from the text …

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer. 2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases …

 • Song: I’m the king (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned? 2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button