Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Reading trang 15 – 16 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Reading trang 15 – 16 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Reading trang 15 – 16.

My favorite things

Hi! My name is Wesley Thomas. I’m 15 years old. I’m from Kampala,

Uganda. My hobbies are movies, sports, and music.

My favorite sport is soccer. I also play tennis and rugby. My favorite

sports star is a tennis player. His name is Andy Murray.

 My favorite singer is Taylor Swift. She’s from the United States. My favorite movie is Thor, and my favorite actor is Chris Hemsworth.

Hướng dẫn dịch bài

Những thứ tớ thích

Xin chào, tên của mình là Wesly Thomas. Mình 15 tuổi. Mình đến từ Kampala, Uganda. Sở thích của mình gồm phim ảnh, thể thao và âm nhạc.

Môn thể thao ưa thích của mình là bóng đá. Mình cũng chơi bóng bầu dục và quần vợt. Ngôi sao thể thao ưa thích của mình là vận động viên quần vợt. Anh ấy là Andy Murray.

Ca sĩ ưa thích của mình là Taylor Swift. Cô ấy đến từ nước Mỹ. Bộ phim ưa thích của mình là Thor, và diễn viên ưa thích của mình là Chris Hemsworth.

A (trang 16-SGK tiếng anh 6) Read the article quickly. What does Wesley talk about? ( Đọc nhanh đoạn văn, Wesley đã nói về những gì?)

Đáp án

– sports

-movies

B( trang 16-SGK tiếng anh 6) Read the information about Wesley. Underline the sports  ( Đọc những thông tin về Wesley. Gạch chân những môn thể thao)

Đáp án

– Soccer

-Tennis

-Rugby

C( trang 16-SGK tiếng anh 6) Make a list. Write any other sports you know (Viết một danh sách, viết tất cả các môn thể thao mà bạn biết)

– Golf, basketball, baseball, volleyball, marathon, badminton, table tennis, ice hockey,….

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer …

  • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Contractions: What’s/ Who’s. A. Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại) …

  • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for My Favorite Things …

  • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things …

  • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button