Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Pronunciation trang 13 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Pronunciation trang 13 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Pronunciation trang 13.

Contractions: What’s/ Who’s 

(Dạng viết tắt của What’s/ Who’s)

A( trang 13-SGK tiếng anh 6) Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại)

1. What is, what’s                     2. Who is/  Who’s        

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

B( trang 13-SGK tiếng anh 6) Listen. Write Who’s or What’s ( Nghe và viết Who’s hoặc What’s)

Đáp án

1. Who’s      2. What’s     3. Who’s      4. What’s      5. Who’s

Hướng dẫn dịch bài

1.Ai là ngôi sao điện ảnh ưa thích của bạn?

2. Cuốn sách ưa thích của bạn là gì?

3. Tác giả ưa thích của bạn là ai?

4. Bài hát ưa thích của bạn là gì?

5. Ca sĩ ưa thích của bạn là ai

C( trang 13-SGK tiếng anh 6) Work with a partner. Take turn to read the question in B ( Làm với bạn cùng nhóm, lần lượt đọc các câu hỏi ở bài B)

Hướng dẫn làm bài

– Học sinh tự luyện tập

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer …

  • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): My favorite things. A. Read the article quickly B. Read the information about Wesley …

  • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for My Favorite Things …

  • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things …

  • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button