Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Looking Back (trang 15) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Looking Back (trang 15) – Global Success

YOUR DREAM SCHOOL (NGÔI TRƯỜNG TRONG MƠ CỦA EM)

Unit 1 lớp 6 Looking Back trang 15

Hướng dẫn dịch:

1. Thiết kế ngôi trường trong mơ của em. Nó trông như thế nào?

Ngôi trường trong mơ:

– Ở thị trấn hay ở miền quê?

– Là một trường nội trú?

– Là một trường quốc tế?

Trường có:

– Bể bơi?

– Phòng chơi điện tử?

– Nhà xanh và một nông trại?

2. Vẽ bức tranh về ngôi trường trong mơ của em.

3. Trình bày trước cả lớp

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai) …

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ). 2. Works in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Xếp những từ ở bài 1 vào cột thích hợp). ….

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C) …

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật) …

  • Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C. (Nhìn vào những bức tranh và đọc nhanh những đoạn văn. Nối 1-3 với A-C) …

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. …

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. 2. Match the words in A with the words/phrases in B. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button