Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Comprehension trang 16 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Comprehension trang 16 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Comprehension trang 16.

A(trang 16-SGK tiếng anh) Choose the correct answers for My Favorite Things ( Chọn đáp án đúng dựa trên bài đọc My Favorite Things)

Đáp án

1-C

2-A

3-C

4-B

5-C

Hướng dẫn dịch

1. Đoạn văn trên nói về gì? Những thứ ưa thích của Wesley.

2. Môn thể thao ưa thích của Wesley là gì? Bóng đá

3. Andy Murray là vận động viên quần vợt

4. Ca sĩ ưa thích của Wesley là ai? Taylor Swift

5. Bộ phim ưa thích của Wesley là gì? Thor

B(trang 16-SGK tiếng anh) Complete the chart. Write Wesley’s favorite things and your favorite things. ( Hoàn thành bảng sau. Viết những thứ ưa thích của Wesley và bạn)

Đáp án

Wesley’s favorite things

Your favorite things

-Movies: Thor, actor Chris Hemsworth

– Sports: Soccer, tennis, rugby

– Music: Singer Taylor Swift

-Movies: Along with the Gods

– Sports: Volleyball, Table tennis

– Music: Singer Bruno Mars


C (trang 16-SGK tiếng anh 6) Critical thinking. Talk with a partner. Compare your favorite things. How are the same and different. (Nói cùng với bạn của mình. So sánh những thứ ưa thích của các bạn với nhau, chúng giống nhau và khác nhau như thế nào).

Hướng dẫn làm bài

My friend and I have a lot of same favorite things. We all like playing volleyball and tennis. Bruno Mar is our favorite singer. However, we still have different hobbies. She likes watching cartoon and I like drama. She likes reading Divergent and I like Twilight.

Hướng dẫn dịch

Bạn tớ và tớ có rất nhiều thứ yêu thích giống nhau. Chúng tớ đều thích chơi bóng bàn và quần vợt. Bruno Mar là ca sĩ ưa thích của chúng tớ. Tuy nhiên, chúng tớ vẫn có những sở thích khác nhâ. Cô ấy thích xem phim hoạt hình và tớ thì thích xem phim truyền hình. Cô ấy thích đọc Dị biệt và tớ thì thích đọc Chạng Vạng.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer …

  • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Contractions: What’s/ Who’s. A. Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại) …

  • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): My favorite things. A. Read the article quickly B. Read the information about Wesley …

  • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things …

  • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button