Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Clil trang 22 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Clil trang 22 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Clil sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Clil.

1 (trang 22 Tiếng Anh 6) Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer ( Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp và xem chúng có khớp với các ký hiệu 1 -6 không. Đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Clil trang 22

Hướng dẫn làm bài

1. River     2. Road    3. Hill      4. Railway    5. Forest     6. Path

2 (trang 22 Tiếng Anh 6) Read and listen to the text. What other symbols are on a map? ( Đọc và nghe văn bản. Những kí hiệu khác trong bản đồ là gì)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Clil trang 22

Đáp án

A black circle on a railway is a train station. A red area is a city or town

Hướng dẫn dịch

Bản đồ đại diện cho một địa điểm. Nó có tỉ lệ và các kí hiệu. Tỉ lệ 1:100000 nghĩa là 1cm ở bản đồ bằng 100000 cm ở ngoài đời.

Có một số kí hiệu ở trong bản đồ. Một khu vực với những cái cây xanh là rừng và đường màu xanh nước biển là một dòng sông. Một dải màu đen là đường. Một hình tam giác màu đen và một số thì là một ngọn đồi. Những con số ví dụ như 112 nghĩa là ngọn đồi này cao 112 mét. Những dòng màu đỏ là đường và đường ray tàu luwat là màu nét vẽ màu đen với nét nhỏ hơn. Một vòng tròn màu đen ở trên đường ray là trạm xe lửa. Mọt khu vực màu đỏ là thành phố hoặc thị trấn. Bên cạnh cái khu vực màu đỏ là tên của thành phố

3 (trang 22 Tiếng Anh 6) Look at map A and choose the correct words. (Nhìn vào bản đồ A và chọn đáp án đúng)

Đáp án

1:50,000      2. paths      3. hills   

4. 156        5. road      6. train station

4 (trang 22 Tiếng Anh 6) Look at part of the guide map of Bà Nà Hills Mountain Resort and answer the questions.( Nhìn vào phần bản đồ hướng dẫn của khu nghĩ dưỡng Bà Nà Hill và trả lời các câu hỏi sau)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Clil trang 22

Hướng dẫn làm bài

1. There are 4 cable cars stations

2. Yes, we can

3. The cable car from Debay station to Morin station

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check. 2. Read the skills Strategy …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the comparative form of the adjectives in the table. 2. Write sentences using the correct comparative …

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? …

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? 2. Complete the Key Phrase with words from the text …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer. 2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases …

 • Song: I’m the king (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned? 2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button