Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 6 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 6 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit: Vocabulary.

1 (trang 6 Tiếng Anh 6). Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check (Nối các từ ở trong bảng với bức tranh từ 1-15 sau đó nghe và kiểm tra lại)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 6

Đáp án

1. chatting online

2. reading  

3. meeting friends  

4. art

5. photography  

6.  cycling

7.  sport  

8.  animals  

9. music

10.  video games

11. watching TV 

12. films

13. skateboarding

14. cooking  

15. shopping

Hướng dẫn dịch

1.  trò chuyện trên mạng

2.  đọc sách

3.  gặp mặt bạn bè 

4.  môn mỹ thuật

5.  chụp ảnh

6.   đạp xe đạp

7.  thể thao

8.  động vật

9.  âm nhạc

10.  chơi trò chơi điện tử

11. xem ti vi

12. phim

13. trượt ván

14. nấu ăn  

15. mua sắm

2 (trang 6 Tiếng Anh 6). Read and complete the text with the words in the box. Then read, listen and check your answers (Đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ ở trong bảng. Sau đó, đọc, nghe và kiểm tra lại đáp án của mình)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 6

Đáp án

(1) music      (2) chatting      (3) video games       (4) skateboarding    

(5) reading    (6) photography      (7) cooking

Hướng dẫn dịch

Xin chào, mình là Kate. Tớ năm nay 12 tuổi và tớ đến từ Oxford ở Anh. Tớ thích thể thao và tớ giỏi bóng rổ. Ngoài thể thao ra, tớ thích âm nhạc và trò chuyện trên mạng. Tớ không thích mua sắm. Đây là anh trai của tớ, Jack. Jack không thích thể thao. Anh ấy thích chơi trò chơi điện tử và trò chơi ưa thích của anh ấy là trò chơi bóng đá. Jack thì không chơi máy tính 24 giờ một ngày, anh ấy và bạn anh ấy thích lướt ván, nhưng họ không quá giỏi.

Bố mẹ của tớ, Jen và Ed thích sách và thích đọc sách. Mẹ tớ thích chụp ảnh và những ảnh mẹ tớ chụp rất đẹp. Bố mẹ tớ rất giỏi nấu các món Ý. Món Ý là món ăn ưa thích của họ.

Còn cậu và gia đình cậu? Sở thích và đam mê của cậu là gì?

3 (trang 6 Tiếng Anh 6). Look at the key phrases and listen. What do the people say? Complete the phrases. (Nhìn vào các cụm từ chính và nghe mọi người nói gì? Hoàn thành các cụm từ)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 6 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. music

2. cycling

3. films and watching TV

4. reading

5. shopping and meeting friends

6. chatting online

7. skateboarding

8. art

9. animals, dogs

Hướng dẫn dịch

1. Tớ thích âm nhạc

2. Tớ không thích đạp xe.

3. Tớ thích xem phim và xem TV.

4. Tớ không thích  đọc sách.

5. Tớ thích mua sắm và gặp mặt bạn bè.

6. Tớ không thích trò truyện trên mạng.

7. Tớ giỏi trượt ván.

8. Tớ không giỏi môn mỹ thuật.

9. Loài động vật ưa thích của tớ là chó.

4 (trang 6 Tiếng Anh 6). Write six sentences about your interests. Use the Key Phrases in exercise 3 and the words in exercise 1 (Viết sáu câu về sớ thích bạn. Sử dụng các từ khóa ở bài tập 3 và các từ ở bài tập 1)

Đáp án

– I’m into photography

– I’m good at cooking

– I love reading books

– I like cycling

– I’m not good at playing games

– I’m into shopping

Hướng dẫn dịch

– Tớ thích chụp ảnh

– Tớ giỏi nấu ăn

– Tớ thích đọc sách

-Tớ thích đi xe đạp

– Tớ không giỏi chơi trò chơi điện tử

– Tớ thích mua sắm

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Starter unit: Chân trời sáng tạo

  • Language Focus (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6 …

  • Vocabulary (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with 1-16 in the pictures. Then listen and check. 2. Studying the prepositions. Then complete the sentences …

  • Language Focus (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the examples and complete the rules with singular and plural. 2. Read and listen to the text. Choose the correct answers …

  • Vocabulary (trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and check …

  • Language focus (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? 2. Choose the correct words…

  • Vocabulary (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the countries with the continents. 2. Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz …

  • Language focus (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button