Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 3 trang 50 – 51 Tập 1

Unit 7 lớp 5: How do you learn English?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 3 trang 50 – 51 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác trọng âm của từ.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b Sau đó nói to các câu)

Bài nghe:

1.b 2.a 3.a 4.b

1. I learn English by talking with my friends.

2. Mai learns English by reading comic books.

3. Nam learns English by writing emails to his friends.

4. We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

1. Mình học tiếng Anh bằng việc nói chuyện với bạn bè của mình.

2. Mai học tiếng Anh bằng việc đọc truyện tranh.

3. Nam học tiếng Anh bằng việc viết thư điện tử cho bạn bè cậu ấy.

4. Chúng mình học tiếng Anh bởi vì chúng mình muôn nói chuyện với các bạn bè nước ngoài cùa chúng mình.

3. Let’s chant (Cùng hát)

Bài nghe:

How do you practise speaking?

By speaking English every day.

How do you practise reading?

By reading comic books.

How do you practise listening?

By watching English cartoons on TV.

How do you practise writing?

By writing emails to my friends.

Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

Bạn luyện tập kĩ năng nói như thế nào?

Bằng việc nói tiếng Anh hàng ngày.

Bạn luyện tập kĩ năng đọc như thế nào?

Bằng việc đọc truyện tranh.

Bạn luyện tập kĩ năng nghe như thế nào?

Bằng việc xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

Bạn luyện tập kĩ năng viết như thế nào?

Bằng việc viết thư điện tử cho bạn bè của mình.

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiêng Anh

4. Read and tick true (T) or false (F). (Đọc và đánh dấu đúng ghi (T) sai ghi (F))

1.T 2.F 3.T 4.T 5.F

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Mai. Mình thích đọc truyện tranh tiếng Anh. Mỗi khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của nó. Mình viết từ đó vào trong vở và lặp lại nó vài lần. Minh thường dán các từ mới lên tường trong phòng ngủ của mình và thực hành đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng việc nói chuyện với bạn bè nước ngoài trong thời gian rảnh. Bạn mình, Akiko, rất giỏi tiếng Anh. Bạn ấy thường luyện tập kĩ năng nghe bằng cách xem phim hoạt hình trên tivi. Bạn ấy học viết bằng Cách gửi thư điện tử cho mình hàng ngày. Chúng mình rất vui bởi vì chúng mình có thể hiểu nhau. Tiếng Anh rất cần thiết cho việc giao tiếp.

5. Write about how your friend learns English. (Viết về cách thức bạn của bạn học tiếng Anh.)

My friend is Nhung.

She learns to read English by reading English comic books.

She learns English vocabularies by writing new words on paper notes and read them aloud.

She learns English because she wants to study in England in the future.

6. Project (Dự án)

Discuss how you practise listening, speaking, reading and writing English. (Thảo luận cách thức bạn luyện tập kĩ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh)

Học sinh tự thảo luận.

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về cách thức và lí do ai đó học tiếng Anh

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về cách thức và lí do ai đó học tiếng Anh

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu các bài đọc về cách thức và lí do ai đó học tiếng Anh

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về cách thức người bạn của em học tiếng Anh 6

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 7 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 1 (trang 46-47 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 3 (trang 50-51 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button