Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 3 trang 34 – 35 Tập 1

Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 3 trang 34 – 35 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác trọng âm cùa từ.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó nói to các câu.)

Bài nghe:

1.b 2.a 3.b

1. I think I’ll visit the islands tomorrow.

2. We’ll go for a picnic at the seaside.

3. They’ll be in the countryside next week.

Hướng dẫn dịch:

1. Mình nghĩ mình sẽ đi thăm các hòn đảo ngày mai.

2. Chúng ta sẽ đi dã ngoại ở bãi biển.

3. Chúng ta sẽ ở vùng quê tuần tới.

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

Where will you be this weekend?

Where will you be this weekend?

I think I’ll be in the countryside.

What will you do there?

I think I’ll have a picnic.

Where will you be next week?

I think we’ll be at the seaside.

What will you do there?

I think we’ll visit the islands.

Hướng dẫn dịch:

Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này?

Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở vùng quê.

Bạn sẽ làm gì ở đó?

Mình nghĩ mình sẽ đi dã ngoại.

Bạn sẽ ở đâu tuần tới?

Mình nghĩ chúng mình sẽ ở bãi biển.

Các bạn sẽ làm gì ờ đó?

Mình nghĩ chúng mình sẽ đi tham quan các hòn đảo.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Morning Afternoon Evening
Mai’s parents will swim in the sea will sunbathe will have dinner on Tuan Chau island
Mai and her brother will build sandcastles (on the beach) will play badminton will have dinner on Tuan Chau island

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, mình là Mai. Mình sẽ đi Vịnh Hạ Long với gia đình mình vào Chủ nhật tới. Sẽ rất vui đấy. Vào buổi sáng, mình nghĩ bố mẹ mình sẽ bơi ở biển. Họ thích bơi lắm! Anh mình và mình sẽ xây những lâu đài cát trên bãi biển. Vào buổi chiều, mẹ mình và bố mình sẽ tắm nắng. Anh mình và mình sẽ chơi câu lông. Sau đó chúng mình sẽ đi ăn tối ở đảo Tuần Châu. Hải sản, mình hy vọng là thế.

5. Write about you. (Viết về bạn)

Hi. My name’s Minh Thu.

Next Sunday, I think I will be on the beach.

In the morning, I will swim in the sea.

In the afternoon, I will build sandcastle.

In the evening, I will have dinner with my family.

6. Project (Dự án)

Interview three classmates about where they will go and what they will do next weekend. (Phòng vấn ba bạn cùng lóp về địa điểm họ sẽ đi và việc họ sẽ làm trong ngày cuối tuần)

Gợi ý:

– Will you go out next weekend?

– Where will you go?

– How will you get there?

– What will you do there?

– When will you return home?

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời về các hoạt động trong tương lai.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về các hoạt động trong tương lai.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiếu các bài đọc về các hoạt động trong tương lai.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về các hoạt động trong tương lai của em

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 5 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 30-31 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 32-33 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 3 (trang 34-35 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button