Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 3 trang 28 – 29 Tập 1

Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 3 trang 28 – 29 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác trọng âm cùa từ. Chú ý trụng âm cùa danh từ có 2 âm tiết và động từ có hai âm tiết.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud (Đánh dấu trọng âm của các từ dưới đây. Sau đó đọc to các từ đó)

1. ‘water 2. ’party 3. en’joy 4. ’birthday
5. in’vite 6. ’Monday 7. ’comics 8. ‘picnic
9. car’toon 10. ’Sunday 11. re’peat 12. com’plete

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

When was your birthday?

When was your birthday?

It was last Sunday.

Who did you invite?

All my best friends.

What did you do?

We ate cakes and sweets.

Did you enjoy it?

Yes! It was great!

Hướng dẫn dịch:

Khi nào là sinh nhật của bạn?

Khi nào là sinh nhật cùa bạn?

Vào Chủ nhật vừa qua.

Bạn đã mời ai?

Tất cá những người bạn tốt nhất của tớ. Các bạn đã làm gì?

Chúng tớ đã ăn bánh và kẹo.

Các bạn có thích bữa tiệc đó không?

Có! Nó rất tuyệt!

4. Read and answer. (Đọc và trà lời câu hỏi)

1. It was last Sunday.

2. Some of his classmates went to the birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Nam. Chủ nhật trước là sinh nhật mình. Mình đã mời một số bạn cùng lớp đến dự tiệc. Họ tặng mình những món quà như truyện tranh, người máy và gấu bông Chúng mình ăn bánh, kẹo, hoa quả và kem. Chúng mình uống nước hoa quả. Chúng mình hát các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng mình nhảy múa nữa. Phong chơi đàn ghi-ta còn Linda chơi đàn pi-a-nô. Buổi tiệc kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Chúng mình thích bữa tiệc này lắm.

5. Write about your birthday party. (Viết về sinh nhật của bạn)

1. My last birthday party was one week ago.

2. My friends and my classmates went to my birthday party.

3. We had nice food and drinks and watched cartoons.

6. Project (Dự án)

Discuss in groups what present to give a classmate for his/ her birthday.

(Thảo luận nhóm về việc tặng quà một bạn cùng lóp nhân dịp sinh nhật của bạn ấy.)

Học sinh tự thảo luận.

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động trong quá khứ.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu bài nghe về các hoạt động trong quá khứ.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu bài đọc về các hoạt động trong quá khứ.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về ngày sinh nhật của em.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 4 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Mark the word stress…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button