Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 3 trang 68 – 69 Tập 2

Unit 20 lớp 5: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 3 trang 68 – 69 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. Which one is bigger, London or Hue?

I think London is.

2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Hướng dẫn dịch:

1. Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế?

Tôi nghĩ Luân Đôn.

2. Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Listen and mark the sentences intonation. (Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu.)

Bài nghe:

1. A: Which one is bigger, New York City or London?

B: I think London is.

2. A: Which one is larger, New York City or Da Nang?

B: I think New York City is.

3. A: Which one is more beautiful, London or Sydney?

B: I think London is.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Luân Đôn?

B: Tôi nghĩ Luân Đôn.

A: Cái nào rộng lớn hơn, Thành phố New York hơn Đà Nẵng?

B: Tôi nghĩ Thành phố New York.

3. A: Cái nào đẹp hơn, Luôn Đôn hay Sydney?

B: Tôi nghĩ Luân Đôn.

3. Let’s chant.(Cùng hát)

Bài nghe:

Which one is more …?

Which one is more beautiful,

Which one is more peaceful,

Which one is more exciting,

London or Ha Noi?

I think Ha Noi is,

It’s more beautiful.

It’s more peaceful.

It’s more exciting.

Hướng dẫn dịch:

Nơi nào hơn …?

Nơi nào đẹp hơn,

Nơi nào yên bình hơn,

Nơi nào thú vị hơn,

Luân Đôn hay Hà Nội?

Mình nghĩ là Hà Nội,

Nó đẹp hơn.

Nó yên bình hơn.

Nó thú vị hơn.

4. Read and answer questions. (Đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. She lives in Liverpool.

2. She often goes to King’s Lynn.

3. King’s Lynn is.

4. Liverpool is.

5. Things in Liverpool are more expensive than in King’s Lynn.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King’s Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.

5. Write about where you live. (Viết về nơi em sống.)

My name is Dai. I live in Ha Noi. It’s a big city in Viet Nam. There are lots of people and high buildings here. It’s interesting and exciting. I enjoy living here because it’s beautiful and people are friendly.

Hướng dẫn dịch:

Em tên là Đại. Em sống ở Hà Nội. Đó là một thành phố lớn ở Việt Nam. Ở đây có rất nhiều người và những tòa nhà cao tầng. Nó rất thú vị và náo nhiệt. Em thích sống ở đây bởi vì nó đẹp và mọi người rất thân thiện.

6. Project (Dự án.)

Compare the place where you live with another place. (So sánh nơi bạn sống với một nơi khác.)

Học sinh tự làm.

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi để so sánh các địa điểm.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe để so sánh các địa điểm.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu các bài đọc để so sánh các địa điểm.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về nơi mình sống.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 20 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and mark…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button