Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 2 trang 66 – 67 Tập 2

Unit 20 lớp 5: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 2 trang 66 – 67 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a) What are you going to do on your summer holiday?

I’m going to stay with my grandparents.

b) Where in Viet Nam do they live?

In Ha Long City.

c) What’s it like?

It’s very beautiful.

d) Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Mình sẽ ở với ông bà mình.

b) Họ sống ở đâu trên Việt Nam?

Ở Thành phố Hạ Long

c) Nó thế nào?

Nó rất đẹp.

d) Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a) Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

b) Which one is more expensive, life in Da Nang or life in Ho Chi Minh City?

I think Ho Chi Minh City is.

c) Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

I think life in the city is.

Hướng dẫn dịch:

a) Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trong?

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

b) Cái nào đắt hơn, cuộc sống ở Đà Nẵng hay cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh?

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cái nào náo nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ỏ miền quê?

Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Let’s talk. (Cùng nói.)

Ask and answer questions to compare some cities/ provinces. (Hỏi và trả lời các câu hỏi để so sánh các thành phố/ các tỉnh.)

Tham khảo bài 2.

4. Listen and circle a, b or c. (Nghe và khoanh tròn a, b hay c.)

Bài nghe:

1. c 2. a 3. b 4. c

1. Linda: Where do your grandparents live, Nam?

Nam: They live in Da Lat.

Linda: What’s it like?

Nam: It’s nice and peaceful.

Linda: Which one is more peaceful, Da Lat or London?

Nam: I think Da Lat is.

2. Tony: Do your grandparents live in Ha Noi?

Phong: No, they don’t.

Tony: Where do they live?

Phong: They live in Ha Long City.

Tony: Which one is more beautiful, Ha Long City or Sydney?

Phong: I think Ha Long City is.

3. Akiko: Where do your grandparent live, Quan?

Quan: They live in Da Lat.

Akiko: Oh, it’s very far from here.

Quan: Yes, it is.

Akiko: Which one is more exciting, New York City or Da Lat?

Quan: I think New York City is.

4. Tony: Do your grandparents live in Da Lat, Mai?

Mai: Yes, they do.

Tony: Which one is more exciting, Da Lat or London?

Mai: I think London is.

Hướng dẫn dịch:

1. Linda: Ông bà bạn sống ở đâu, Nam?

Nam: Họ sống ở Đà Lạt.

Linda: Nó như thế nào?

Nam: Nó rất đẹp và yên bình.

Linda: Nơi nào yên bình hơn, Đà Lạt hay Luân Đôn?

Nam: Mình nghĩ là Đà Lạt.

2. Tony: Ông bà bạn có sông ở Hà Nội không?

Phong: Không.

Tony: Họ sống ở đâu?

Phong: Họ sống ở thành phố Hạ Long.

Tony: Nơi nào đẹp hơn, thành phố Hạ Long hay Sydney?

Phong: Mình nghĩ là Thành phố Hạ Long.

3. Akiko: Ông bà bạn sống ở đâu, Quân?

Quan: Họ sống ở Đà Lạt.

Akiko: Ồ, nó ở rất xa nơi đây.

Quan: Ừ, đúng vậy.

Akiko: Nơi nào náo nhiệt hơn, Thành phố New York hay Đà Lạt?

Quan: Mình nghĩ là Thành phố New York.

4. Tony: Ông bà bạn có sống ở Đà Lạt không, Mai?

Mai: Có, ông bà mình có.

Tony: Nơi nào thú vị hơn Đà Lạt hay Luân Đôn?

Mai: Mình nghĩ là Luân Đôn.

5. Read and complete.

1. come 2. city 3. bigger 4. beautiful 5. Than

Hướng dẫn dịch:

Nam: Bạn đến từ đâu, Tony?

Tony: Sydney, úc.

Nam: ở đó là một thành phố rất lớn, đúng không?

Tony: Đúng vậy

Nam: Thành phố nào lớn hơn, Sydney hay Đà Nẵng?

Tony: Ồ, cả hai đều rất đẹp. Nhưng mình nghĩ là Sydney đẹp hơn Đà Nẵng.

6. Let’s play. (Cùng chơi.)

Pass the secret! (Hé lộ bí mật)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 20 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and mark…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button