Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 3 trang 56 – 57 Tập 2

Unit 18 lớp 5: What will the weather be like tomorrow?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 3 trang 56 – 57 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác sự xuống giọng trong câu hỏi có từ hỏi và câu khẳng định.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc to các câu.)

Bài nghe:

1.a 2.b 3.b 4.a

1. What will the weather be like tomorrow?

It will be cold and cloudy.

2. What’s spring like in your country?

It’s usually cool and stormy.

3. What’s autumn like in your country?

It’s usually cool and stormy.

4. What’s winter like in your country?

It’s usually cold and windy.

Hướng dẫn dịch:

1. Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?

Trời sẽ lạnh và có mây.

2. Mùa xuân ở đốt nước bạn như thế nào?

Trời thường mát và có sương mù.

3. Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?

Trời thường mát và có bão.

4. Mùa đông ở đất nước bạn thế nào?

Trời thường lạnh và có gió.

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

What will the weather be like tomorrow?

It will be cold and stormy.

What’s summer like in your country?

It’s sunny. It’s hot.

What’s winter like in your country?

It’s foggy. It’s snowy.

Hướng dẫn dịch:

Thời tiết như thế nào vào ngày mai?

Trời sẽ lạnh và có bão.

Mùa hè ở đất nước của bạn thế nào?

Trời có nắng. Trời nóng.

Mùa đông ở đất nước của bạn thế nào?

Trời có sương mù. Trời có tuyết.

4. Read and do the tasks. (Đọc và thực hiện các nhiệm vụ bên dưới.)

1. Complete the passage. (Hoàn thành đoạn văn.)

1. south 2. November 3. picnic 4. season 5. wind

2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. There are two.

2. They’re the dry season and the rainy season.

3. It’s usually cool and dry.

4. It’s usually hot and wet.

5. Because he can go for a picnic with his friends.

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Quang. Mình sống ở Cần Thơ. Nó nằm ở phía Nam Việt Nam. Ở đây chỉ có hai mùa. Đó là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng Mười một đến tháng Tư. Trời thường mát mẻ và khô ráo trong thời gian này trong năm. Đây là mùa ưa thích của mình bởi vì mình có thể đi dã ngoại với bạn bè. Mùa mưa kéo dài từ tháng Năm đến tháng Mười. Trời thường nóng và ẩm. Trời nhiều gió nữa.

5. Write about the seasons and weather. (Viết về các mùa và thời tiết)

I live in Ha Noi. There are four seasons in my city. They’re spring, summer, autumn and winter. My favorite season is summer. It’s usually hot and sunny. There is a lot of rain, too.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sống ở Hà Nội. Có bốn mùa ở thành phố của tôi. Chúng bao gồm mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mùa yêu thích của tôi là mùa hè. Tiết trời thường nóng và nắng. Trời cũng có nhiều mưa nữa.

6.

Watch the weather forecast and report it to the class. (Xem chương trình dự báo thời tiết và tường thuật nó trước lớp.)

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết và các mùa.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về thời tiết và các mùa.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu các bài đọc về thời tiết và các mùa.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về thời tiết và các mùa ở khu vực của em.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 18 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 1 (trang 52-53 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 2 (trang 54-55 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 Lesson 3 (trang 56-57 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button