Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 3 trang 44 – 45 Tập 2

Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 3 trang 44 – 45 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác sự xuống giọng trong câu hỏi có từ hỏi và câu khẳng định.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó nói to các câu)

Bài nghe:

1. b 2. b 3. a

1. Where’s the cinema?

It’s opposite the library.

2. Where’s the restaurant?

It’s next to the stadium.

3. Where’s the park?

It’s on the corner of the street.

Hướng dẫn dịch:

1. Rạp chiếu phim ở đâu?

Nó ở đối diện thư viện.

2. Nhà hàng ở đâu?

Nó ở kế bên sân vận động.

3. Công viên đâu?

Nó ở góc phố.

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

How can we get there?

Where’s the park?

It’s not very far.

How can we get there?

We can go on foot.

Where’s the supermarket?

It’s at the end of the street.

How can we get there?

We can take a taxi.

Where’s Phu Quoc Island? .

It’s very far from here.

How can we get there?

We can go by boat.

Hướng dẫn dịch:

Chúng mình có thể đến đó bằng phương tiện gì?

Công viên ở đâu?

Không xa lắm.

Chúng mình có thể đến đó bằng phương tiện gì?

Chúng mình có thể đi bộ.

Siêu thị ở đâu?

Nó ở phía cuối con đường.

Chúng mình có thể đến đó bằng phương tiện gì?

Chúng mình có thể đi taxi.

Đảo Phú Quốc ở đâu?

Ở rất xa nơi đây.

Chúng mình có thể đến đó bằng phương tiện gì?

Chúng mình có thể Đi tàu

4.Read and do the tasks. (Đọc và hoàn thành các nhiệm vụ bên dưới)

1. Label the place. (Gọi tên các địa điểm)

1. bus stop 2. Pear Street 3. Pharmacy 4. Tony’s house

2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. She should take the bus Number 12.

2. She should get off at the fifth stop

3. It’s Pear Street.

4. A pharmacy is opposite his house.

5. It’s green

Hướng dẫn dịch:

Chào Linda, Mình rất vui vì bạn dự định đến thăm mình. Bạn có thể đón xe buýt số 12 tại phố West và xuống tại điểm dừng thứ năm. Sau đó đi bộ dọc theo con phố khoảng 5 phút. Bạn sẽ nhìn thây phố Pear ở cuối con đường. Rẽ trái và bạn sẽ thấy hiệu thuốc ở bên tay trái. Nhà mình ở đối diện hiệu thuốc, nó ở phía sau một hàng rào màu xanh.

Hẹn gặp bạn nhé!

Tony

5. Write the directions. (Viết lời chỉ đường)

1. A: Where’s the park?

B: You are here, at Lemon Street. Go straight ahead. Turn right at Orange Street. The park is on the comer of Orange Street and Apple Street.

2. A: Where’s the pharmacy?

B: Go straight ahead. Turn right at Pear Street. The pharmacy is on the corner of Pear Street and Apple Street opposite the cinema.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Công viên ở đâu?

B: Bạn đang ở đây, tại con phố Lemon. Đi thẳng. Rẽ phải ở phố Orange. Công viên ở góc của phố Orange và phố Apple.

2. A: Hiệu thuốc ở đâu?

B: Đi thẳng. Rẽ phải ở phố Pear. Hiệu thuốc ở góc phố Pear và phố Apple đối diện rạp chiếu phim.

6. Project (Dự án)

Draw a simple map to show the way to your home from your school. (Vẽ một tấm bản đồ đơn giản để chỉ đường đến nhà bạn kể từ trường học cửa bạn.)

Học sinh tự làm

7.Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về chỉ đường và các phương tiện giao thông

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về chỉ đường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiếu các bài đọc về chỉ đường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết các lời chỉ đường.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 16 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button