Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 3 trang 28 – 29 Tập 2

Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 3 trang 28 – 29 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác sự lên xuống giọng trong câu.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó nói to các câu.)

Bài nghe:

1.b 2.b 3.a 4.a

Tapescript (Lời ghi âm):

1. First, the poor girl went to the forest.

2. Then she met an old man.

3. Next, he gave her three wishes.

4. In the end, she married a prince.

Hướng dẫn dịch:

1. Đầu tiên, cô gái nghèo đi vào trong khu rừng.

2. Sau đó cô ấy gặp một cụ già.

3. Tiếp đến, ông cụ cho cô ba điều ước.

4. Cuối cùng, cô ấy kết hôn với hoàng tử.

3. Listen to the story. (Nghe câu chuyện)

Bài nghe:

Bài nghe:

The Fox and the Crow

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”

Hướng dẫn dịch:

Con Cáo và con Quạ

Ngày xưa, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đậu trên mái nhà, trong miệng cắp một miếng thịt. Con cáo đói đang đứng ở dưới mặt đất. Con cáo hỏi con quạ, “Anh có thể cho tôi một chút thịt không?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi, “Anh có biết nhảy múa không?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi, “Anh có biết hát không?” “Có, …” con quạ mở miệng và nói. Quạ ta đánh rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt ngay miếng thịt và nói, “Ha ha! Cám ơn vì miếng thịt nhé.”

4. Read and write. (Đọc và viết)

1. She like reading folk tales.

2. She thinks they are usually short and interesting.

3. She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy sometimes wise, sometimes stupid.

4. She thinks the fox was clever and the crow was not.

5. Because each of them gives her a lesson in life.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, mình là Mai. Sở thích của mình là đọc truyện dân gian. Các câu chuyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường mang đến cho mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các nhân vật thi thoảng thật thà, thi thoảng tham lam, thi thoảng khôn khéo và thi thoảng ngốc nghếch. Mình thích truyện con Cáo và con Quạ. Con Cáo rất khôn khéo còn Quạ thì không. Con Quạ mất miếng thịt ngon và con Cáo lấy được nó. Mình rất thích truyện dân gian bởi vì mỗi truyện mang lại cho mình một bài học trong cuộc sống.

5. Write about your characters in your favourite story. (Viết về các nhân vật trong truyện ưa thích của bạn)

Gợi ý:

My favourite story is the story of the story of Tam and Cam.

The main characters are Tam and Cam.

I like Tam because she is kind and gentle.

6. Project (Dự án)

Tell a story and say what you think of the characters. (Kể một câu chuyện và nói về điều bạn nghĩ về các nhân vật.)

Học sinh tự làm

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về các câu chuyện và các nhân vật.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về các câu chuyện và các nhân vật

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu các bài đọc về các câu chuyện và các nhân vật

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về các nhân vật trong truyện.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 14 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button