Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 3 trang 16 – 17 Tập 2

Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast!

Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 3 trang 16 – 17 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác phần lên giọng và xuống giọng.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau dó nói to các câu.)

Bài nghe:

1. a 2. a 3. b 4. b

1. Don’t play with the knife!

2. Don’t climb the wall!

3. Why shouldn’t he ride his motorbike too fast?

4. Why shouldn’t she play with the stove?

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

Why shouldn’t he do that?

Look at Jim.

What’s he doing?

He’s riding his bike too fast.

Should he ride it too fast?

No, he shouldn’t.

Why not?

He may fall off his bike.

Look at Mary.

What’s she doing?

She’s playing with a cat on the street.

Should she play with the cat?

No, she shouldn’t.

Why not?

It may scratch her face.

Hướng dẫn dịch:

Tại sao cậu ấy không nên làm điều đó?

Nhìn Jim kìa.

Cậu ấy đang làm gì thế?

Cậu ấy đang lái xe quá nhanh.

Cậu ấy có nên lái xe quá nhanh không?

Không, cậu ấy không nên.

Tại sao không nên?

Cậu ấy có thế bị ngã khỏi xe đạp.

Nhìn Mary kìa.

Cô ấy đang làm gì thế?

Cô ấy đang chơi đùa vói con mèo trên đường phố.

Cô ấy có chơi với con mèo không?

Không, cô ấy không nên.

Tại sao không nên?

Nó có thế cào xước mặt cô ấy.

4. Read and do the tasks. (Đọc và làm các nhiệm vụ)

1. Circle the best title. (Khoanh tròn tiêu đề đúng.)

Key: b. Preventing children from failing. (Ngăn trẻ khỏi ngã)

Hướng dẫn dịch:

Ngã là một dạng tai nạn thường xảy ra đối với trẻ nhỏ ở nhà. Bé trai hoặc bé gái nhà bạn có thế ngã khỏi giưòng hoặc ghế sô-pha. Bé cũng có thế bị ngã xuống cầu thang. Các mẹo sau có thế giúp cho bé nhà bạn an toàn:

– Hãy đảm bảo bé không thể lăn ra khỏi giường ngủ.

– Đảm bảo bé không thể mò cửa sổ.

– Đừng để bé lại gần cầu thang.

– Đừng để bé ra ngoài ban công.

2. Tick true (T) or false (F). (Đánh dấu phương án đúng sai)

l. T 2. F 3. T 4. F 5. F

5. Write what may happen. (Viết về việc có thể xảy ra)

1. Tony’s playing with a sharp knife. He may cut himself.

2. Linda’s playing with a neighbour’s cat. It may scratch her face.

3. Quan’s riding his bike too fast. He may fall off the bike.

6. Project (Dự án)

Make a poster about home accidents and how to avoid them. (Làm một tấm áp phích vẽ các tai nạn trong gia đình và cách phòng tránh chúng.)

Học sinh tự làm.

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thế)

• Hói và trả lời các câu hỏi về ngăn chặn các tai nạn tại nhà.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về việc ngăn chặn tai nạn tại nhà.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiểu các bài đọc về ngăn chặn tai nạn tại nhà.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết về các tai nạn có thể xảy ra.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 12 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 1 (trang 12-13 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 2 (trang 14-15 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 3 (trang 16-17 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button