Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 3 trang 68 – 69 Tập 1

Unit 10 lớp 5: When will Sports Day be?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 3 trang 68 – 69 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác trọng âm của từ.

2. Listen and underline the stressed words. Then say the sentences aloud (Nghe và gạch chân các từ mang trọng âm. Sau đó nói to các câu.)

Bài nghe:

Tapescript and key (Lời ghi âm và đáp án) :

1. A: When will Sports Day be?

B: It’ll be on Sunday.

2. A: What are you going to do on Sports Day?

B: I’m going to play table tennis.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Khi nào là ngày Thể thao?

B: Nó sẽ vào Chủ nhật.

2. A: Bạn dự định làm gì trong ngày Thể thao?

B: Mình định chơi bóng bàn.

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

What are they going to do?

Sports Day will be this weekend.

It’ll be this weekend.

What are they going to do?

They’re going to play volleyball.

They’re going to play table tennis.

They are practising hard for Sports Day.

Hướng dẫn dịch:

Họ dự định làm gì?

Ngày Thể thao sẽ vào cuối tuần này

Nó sẽ vào cuối tuần này.

Họ định làm gì?

Họ định choi bòng chuyền.

Họ định chơi bóng bàn.

Họ đang luyện tập chăm chỉ cho ngày thể thao

4. Read and tick (Đọc và đánh dấu tích)

Swin Table tennis Badminton basketball football
Mai
Lan
Phong
Linda
Tony
Peter
Tom

Hướng dẫn dịch:

Ngày Thể thao của trường mình sẽ vào thứ Bảy. Mọi người trong lớp mình đều sẽ tham gia sự kiện này. Mai và Linda dự định chơi bóng bàn. Tony dự định chơi bóng rổ còn Peter dự định chơi cầu lông. Phong và Nam dự định chơi bóng đá. Tom dự định bơi. Các bạn cùng lớp mình đều luyện tập chăm chỉ cho sự kiện này. Chúng mình hy vọng rằng chúng mình sẽ giành chiến thắng trong các cuộc thi đấu này.

5. Write about Sport Day. (Viết về ngày Thể thao)

Sports Day is going to bo on Sunday.

Some of the boys are going to play football.

Some of the girls are going to play table tenins.

I am going to play basketball.

I hope that 1 will win the competition.

6. Project (Dự án)

Draw three sports and talk about them. (Vẽ hình ba môn thể thao và nói về chúng.)

Học sinh tự vẽ và nói về chúng.

Hướng dẫn dịch:

7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can … (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về các sự kiện của trường và các hoạt động trong tương lai.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Nghe và hiểu các bài nghe về các sự kiện của trường và các hoạt động trong tương lai.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Đọc và hiếu các bài đọc vể các sự kiện của trường và các hoạt động trong tương lai.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

• Viết vể ngày Thể thao.

Giải bài tập Tiếng Anh 5 | Để học tốt Tiếng Anh 5

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Từ vựng Unit 10 lớp 5: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 5): 1. Look, listen…; 2. Point and say…

  • Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 5): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and underline…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button