Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Lesson 2 trang 32 – 33 Tập 1Unit 5: Can you swim?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Lesson 2 trang 32 – 33 Tập 1 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a. Can you play volleyball?

No, I can’t, but I can play football.

b. Let’s play football.

c. Oh, no!

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn có thể chơi bóng chuyền được không?

Không, tôi không thể chơi, nhưng tôi có thể chơi bóng đá.

b. Nào chúng ta cùng chơi bóng đá.

c. Ôi, không!

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

a) Can you play table tennis?

Yes, I can.

No, I can’t.

b) Can you play volleyball?

Yes, I can.

No, I can’t.

c) Can you play the piano?

Yes, I can

No, I can’t.

d) Can you play the guitar?

Yes, I can.

No, I can’t.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn có thể chơi bóng bàn dược không?

Vâng, tôi có thể.

Không, tôi không thể.

b. Bạn có thể chơi bóng chuyền được không?

Vâng, tôi có thể.

Không, tôi không thể.

c. Bọn có thể chơi dàn piano được không?

Vâng, tôi có thể.

Không, tôi không thể.

d. Bạn có thể chơi đàn ghi-ta dược không?

Vâng, tôi có thể.

Không, tôi không thể

3. Let’s talk. (Cùng nói)

    • What can you do?

    • Can you … ?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

a. 2 b. 4 c. 3 d. 1

Bài nghe:

1.

Mai: Can you play table tennis?

Nam: Yes, I can. It’s my favourite sport.

Mai: Let’s play it together.

Nam: OK.

2.

Tony: Can you play the guitar?

Tom: No, I can’t.

Tony: What about the piano? Can you play the piano?

Tom: Yes, I can.

3.

Tom: Let’s play chess.

Peter: Sorry, I can’t.

Tom: What about football? Can you play football?

Peter: Yes, I can.

4.

Mai: Do you like music?

Phong: Yes, I do. Mai: Can you dance?

Phong: No, I can’t. I can’t dance, but I can sing.

5. Look and write. (Nhìn và viết)

1. Nam: Can you cycle?

Akiko: No, I can’t.

2. Nam: Can you play the piano?

Hakim: Yes, I can.

3. Nam: Can you play the guitar?

Tony: No, I can’t.

4. Nam: Can you play chess?

Linda: No, I can’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Bạn có thể đi xe đạp không?

Akiko: Không, tôi không thể.

2. Nam: Bạn có thể chơi đàn piano không?

Hakim: Vâng, tôi có thể.

3.Nam: Bạn có thể chơi đàn ghi-ta không?

Tony: Không, tôi không thể.

4.Nam: Bạn có thể chơi cờ vua không?

Tony: Không, tôi không thể.

6. Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Can you swim?

Daddy, daddy,

Daddy, daddy,

Can you swim?

Yes, I can.

Yes, I can.

I can swim.

Mummy, mummy,

Mummy, mummy,

Can you dance?

Yes, I can.

Yes, I can. I can dance.

Baby, baby,

Baby, baby,

Can you sing?

Yes, I can.

Yes, I can. I can sing.

Hướng dẫn dịch:

Ba có thể bơi không?

Ba ơi, ba ơi,

Ba ơi, ba ơi,

Ba có thể bơi không?

Có, ba có thể.

Có, ba có thể.

Ba có thể bơi.

Mẹ ơi, mẹ ơi,

Mẹ ơi, mẹ ơi.

Mẹ có thể múa không?

Có, mẹ có thể.

Có, mẹ có thể.

Mẹ có thể múa.

Con yêu, con yêu,

Con yêu, con yêu,

Con có thể hát không?

Dạ, con có thể.

Dạ, con có thể.

Con có thể hát ạ.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 5 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and number…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button