Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 Lesson 3 trang 28 – 29 Tập 1Unit 4: When’s your birthday?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 Lesson 3 trang 28 – 29 Tập 1 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

– th: fourth. It’s the fourth of June.

– ch: March. My birthday is on the fifth of March.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6.

Sinh nhật của tôi là ngày mùng 5 tháng 3.

2. Listen and circle…(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn)

1. b 2. a 3. a 4. a

Bài nghe:

1. My birthday is on the fifth of December.

2. His birthday is on the twenty-first of March.

3. Her birthday is on the sixteenth of October.

4. My friend’s birthday is on the thirtieth of March.

3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

When’s your birthday?

When’s your birthday, Mai?

It’s on the fifth of March.

When’s your birthday, Mary?

It’s on the fifth of March, too.

When’s your birthday, Nam?

It’s on the second of April.

When’s your birthday, Peter?

It’s on the sixth of May.

Hướng dẫn dịch:

Sinh nhật của bạn là khi nào?

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

Nó vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?

Nó cũng vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?

Nó vào ngày 2 tháng 4.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?

Nó vào ngày 6 tháng 5.

4. Read and tick. (Đọc và đánh dấu tick.)

1. b 2. a 3. b

Hướng dẫn dịch:

Bạn thân mến!

Mình tên là Peter. Mình đến từ London, Anh. Hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 5. Nó là ngày sinh nhật của mình. Mình rất vui. Mình có nhiều quà sinh nhật từ bạn bè mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là khi nào?

Viết cho mình sớm nhé.

Peter

5. Write an invitation card. (Viết một tấm thiệp mời)

Please come to my birthday party.

To: Dinh Hung

Date: The fifth of June.

Time: 18:00 to 19:30

Address: 123 Trieu Khuc street, Thanh Xuan District, Ha Noi.

From: My Linh

Hướng dẫn dịch:

Mời bạn tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình.

Tới: Đình Hùng

Ngày: 15/06

Thời gian: 18h đến 19h30

Địa chỉ: 123 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Từ: Mỹ Linh

6. Project. (Dự án)

Please come to my birthday party.

To: Tran Giang

Date: The nineteenth of January.

Time: 18:00 to 20:30

Address: 18 Hoang Hoa Tham street, Ba Dinh District, Ha Noi.

From: Minh Ha

Hướng dẫn dịch:

Mời bạn tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình.

Tới: Trần Giang

Ngày: 19/01

Thời gian: 18h đến 20h30

Địa chỉ: 18 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

Từ: Minh Hà

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 4 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button