Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 trang 56 – 57 Tập 2Unit 18: What’s your phone number?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 trang 56 – 57 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

re’peat       Can you re’peat that?

en’joy       She en’joys the party.

in’vite       They in’vite me to go for a picnic.

com’plete       We have to com’plete the sentences.

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể lặp lại điều đó không?

Cô ấy thưởng thức bữa tiệc.

Họ mời tôi đi dã ngoại.

Chúng ta phải hoàn thành những câu này.

2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc to.)

1. a 2. b 3. b 4. a

1. I enjoy my English lesson.

2. I want to invite some friends to my party.

3. They enjoy playing badminton.

4. Now complete the sentence with these words.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích thú giờ học Tiếng Anh của tôi.

2. Tôi muốn mời một vài người bạn đến bữa tiệc của tôi.

3. Họ thích chơi cầu lông.

4. Bây giờ hãy hoàn thành câu với các từ này.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Bài nghe:

I’d like to invite you to my party.

Can you repeat that, please?

I’d like to invite you to my party.

Oh lovely, I’d like that, yes please!

I enjoy having parties.

With my friends and you and me.

I enjoy sitting in the sun.

And I enjoy being by the sea.

Hướng dẫn dịch:

Mình muốn mời bạn đến bữa tiệc của mình.

Bạn có thể vui lòng nhắc lại không?

Mình muốn mời bạn đến bữa tiệc của mình.

Ồ hay quá, mình thích lắm, được thôi!

Mình thích những bữa tiệc.

Với bạn bè mình và bạn và mình.

Mình thích ngồi dưới mặt trời.

Và mình thích ở cạnh biển.

4. Read and tick. (Đọc và chọn.)

1. False2. True3. False4. True5. True

Hướng dẫn dịch:

Vào cuối tuần, Tom thường đi dã ngoại với gia đình cậu ấy ở ngoại thành. Cậu ấy muốn giải trí và thưởng thức phong cảnh. Cậu ấy thích chơi thể thao và trò chơi, và cậu ấy thích chụp ảnh với chiếc điện thoại di động của mình. Cậu ấy cũng thích nấu bữa trưa cùng gia đình cậu ta.

5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết.)

On Sundays, I often go for a picnic with my family in the zoo.

I want to relax and enjoy the fresh air.

I like playing football and badminton.

I enjoy taking the scenery in the zoo.

I love seeing the animals in the zoo.

Hướng dẫn dịch:

Vào những ngày Chủ nhật, tôi thường đi dã ngoại với gia đình tôi trong sở thú.

Tôi muốn thư giãn và thưởng thức không khí trong lành.

Tôi thích chơi bóng đá và cầu lông.

Tôi thích chụp những phong cảnh trong sở thú.

Tôi thích ngắm những động vật trong sở thú.

6. Project

Hỏi bốn bạn về số điện thoại của họ. Sau đó nói cho cả lớp biết về chúng.

Name Phone number
Thuy Huong 01633 820 312
Hai Nam 0933 522 434
Mai Linh 0912 888 688
Hoang Thuy 0978 456 638

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 18 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button