Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 Lesson 3 trang 16 – 17 Tập 2Unit 12: What does your father do?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 Lesson 3 trang 16 – 17 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

ie field: My grandpa works in a field.

piece: I want a piece of chocolate.

ea teacher: My mother is a teacher.

reading: She’s reading a book now.

Hướng dẫn dịch:

Ông tôi làm việc trên cánh đồng. 

Tôi muốn một mẩu sô-cô-la.

Mẹ tôi là giáo viên. 

Bây giờ cô ấy đang đọc sách.

2. Listen and circle… (Nghe và khoanh tròn. Sau đó nói các câu có từ được khoanh tròn.)

1. b

2. b

Bài nghe:

1. Where’s my piece of chocolate?

2. Miss Hien is reading a dictation.

Hướng dẫn dịch:

1. Miếng sô-cô-la của mình đâu rồi?

2. Cô Hiền đang đọc chính tả.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Bài nghe:

Jobs and places of work

What does your father do? He’s a farmer.

Where does he work? In a field.

What does your mother do? She’s a teacher.

Where does she work? In a school.

What does your sister do? She’s a worker.

Where does she work? In a factory.

What does your brother do? He’s a clerk.

Where does he work? In an office.

Hướng dẫn dịch:

Công việc và nơi làm việc

Ba bạn làm nghề gì? ông ấy là nông dân.

Ông ây làm việc ở đâu? Trên cánh đồng.

Mẹ bạn làm nghề gì? Bà ấy là giáo viên.

Bà ấy làm việc ỏ đâu? Trong trường học.

Chị gái bạn làm nghề gì? Chị ây là công nhân.

Chị ấy làm việc ở đâu? Trong nhà máy.

Anh trai bạn làm nghề gì? Anh ấy là nhân viên văn phòng.

Anh ấy làm việc ở đâu? Trong văn phòng.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

Job Place of work
Father Teacher Le Hong Phong Primary School
Mother Nurse Thanh Nhan Hospital
Brother Worker Car factory

Hướng dẫn dịch:

Báo cáo

Đây là bài báo cáo về cuộc phỏng vấn của tôi với Phong. Cha cậu ấy là giáo viên, ông ấy làm việc ở Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ cậu ấy là y tá. Bà ấy làm việc ở Bệnh viện Thành Nhân. Phong có một anh trai nhưng không có chị/em gái. Anh trai cậu ấy là công nhân trong nhà máy ô tô. Và như các bạn biết, Phong là học sinh lớp 4A. Cám ơn bạn đã đọc.

5. Write about the jobs… (Viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên trong gia đình.)

There are four people in my family.

My father is a teacher. He works in Nguyen Dang Dao Secondary School.

My mother is a doctor. She works in Bach Mai Hospital.

My brother is a student. He studies at Vietnam National University.

And I am a pupil in Class 4A. I study at Ngoc Hoi primary school.

Hướng dẫn dịch:

Có 4 người trong gia đình tôi.

Ba tôi là giáo viên. Ông ấy làm việc ở trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Mẹ tôi là bác sĩ. Bà ây làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai.

Anh tôi là sinh viên. Anh ấy học ở Đại học Quốc gia.

Và tôi là học sinh ở lớp 4A. Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

6. Project. (Dự án.)

1. Interviewee’s name: Hoang

Job Place of work
Father Teacher Le Quy Don High School
Mother Nurse 108 Hospital

2. Interviewee’s name: Linh

Job Place of work
Father Engineer Canon company
Mother Farmer Field

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 12 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button