Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 (trang 47) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Skills 2 trang 47 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 (trang 47) – Tiếng Anh 7 Global Success

Listening

1 (trang 47 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Discuss the question below with a partner. What do you know about street painting? (Thảo luận câu hỏi dưới đây với bạn cùng nhóm Bạn có biết gì về vẽ ở đường phố hay không?)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 (trang 47) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn làm bài:

Street painting is the performance art of rendering artistic designs on pavement such as streets, sidewalks, and town squares.

Hướng dẫn dịch:

Vẽ tranh đường phốlà nghệ thuật trình diễn thể hiện các thiết kế nghệ thuật trên vỉa hè như đường phố, vỉa hè và quảng trường thị trấn.

2 (trang 47 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear ( Nghe một người đàn ông nói về street painting và đánh dấu vào từ bạn nghe được)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 (trang 47) | Tiếng Anh 7 Global Success

Đáp án: artists, painting, enjoy

3 (trang 47 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to the passage again and choose the correct answers ( Nghe lại đoạn văn một lần nữa và chọn câu trả lời đúng)

Bài nghe:

1. Street painting began __________

A. in the 16th century B. in the 6th century C. in 1994 

2. At a street painting event, you can ______

A. buy a painting B. talk to artists C. become an artist 

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ___________

A. only sometimes B. every month C. every year 

4. About artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival. 

A. 100,000 B.600 C. 60

Lời giải:

1-A

2-C

3-C

4-B

Giải thích:

1. Cách xưng hô “Hey Jack” cho chúng ta biết họ là bạn bè.

2. Thông tin: Let’s go to see the water puppet show…. (Hãy đi xem chương trình múa rối nước ….)

Nội dung bài nghe:

Street painting – or street art – is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself! 

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Hướng dẫn dịch:

Vẽ tranh đường phố – hay nghệ thuật đường phố – là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng cách sử dụng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia vào chúng. Nhiều người trong số họ cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và hiện diễn ra vào tháng 2 hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó là miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng ngoạn. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố trở thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Writing

4 (trang 47 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the following letter and choose the correct answers ( Đọc đoạn văn dưới đây và chọn đáp án đúng)

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi 

Nov 15, 20… 

Hey Jack, Let’s go to see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I’m sure you’ll like it. It’s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let me know if you can make it. Looking forward to seeing you there. Best, Chau 

1. This letter is from Chau to ______________

A. a friend B. a teacher C. an old man 

2. Chau writes this letter to _________

A. order Jack to perform a show B. invite Jack to see a show C. make a complaint

Lời giải:

1-A

2-B

Hướng dẫn dịch:

28 Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội

5/11/2020

Này Jack

Hãy đi xem show múa rồi nước vào thứ bảy tuần này vào 8 giờ tối nhé. Ở màn trình diễn này, bạn có thể thấy cách nghệ sĩ kiểm soát những con rối ở trên nước. Tớ chắc chắn làm bạn sẽ thích nó. Nó ở 57B đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Mình hãy gặp nhau lúc 7:45 ở bên ngoài rạp nhá? Cho mình biết liệu bạn có đi xem được không?

Rất mong được gặp bạn

Thân ái

Châu

5 (trang 47 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write a letter to invite someone to a street painting festival using the following cues ( Viết một lá thư mời ai đó đến lễ hội street painting sử dụng những gợi ý sau đây)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 (trang 47) | Tiếng Anh 7 Global Success

– Event: Street Painting Festival 

Start time: 9 o’clock, – Sunday morning 

Place: Central Rd. Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street –

 Time to meet: 8:45 

Nov 12, 20 

Hi ___________

Let’s Looking forward to seeing you there. 

Best,

Hướng dẫn làm bài:

28 Pham Van Dong Road, Hanoi

Hi Tim

Let’s go to Street Painting Festival this Sunday morning at 9 o’clock. It is on Central Rd. We will meet street artists drawing pictures on the street. I am sure you will like it. What about meeting at 8:45? 

Looking forward to seeing you there

Best

Hướng dẫn dịch:

28 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Chào Tim

Hãy đến Lễ hội vẽ tranh đường phố vào sáng Chủ nhật này lúc 9 giờ tối. Nó nằm trên đường Central. Chúng ta sẽ gặp những nghệ sĩ đường phố đang vẽ những bức tranh trên đường phố. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích nó. Còn họp lúc 8:45 thì sao?

Nhìn về phía trước để nhìn thấy bạn ở đó

Thân ái

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Getting Started (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Trang and Nick talking about?

  • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

  • A Closer Look 2 (trang 43, 44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write like, as, or different in the gaps… 2. Finish the second sentence in each pair

  • Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the dialogue… 2. Work in pairs

  • Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings

  • Looking Back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words… 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage

  • Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button