Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (trang 24, 25) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Skills 2 trang 24, 25 trong Unit 2: Healthy living Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (trang 24, 25) – Tiếng Anh 7 Global Success

Listening

1 (trang 24 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Discuss and tick the habits you think are good for your health ( Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu các thói quen bạn nghĩ có lợi cho sức khỏe)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (trang 24, 25) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

– Get eight hours of sleep daily

– Be active and exercise every day

Hướng dẫn dịch:

– Ngủ đủ 8 tiếng hàng ngày

– Năng động và tập thể dục mỗi ngày

2 (trang 24 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and tick the habits mentioned ( Nghe và đánh dấu vào các thói quen được đề cập đến )

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (trang 24, 25) | Tiếng Anh 7 Global Success

Đáp án: 1,2,4,5,7.

3 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen again and give short answers to the questions ( Nghe lại lần nữa. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (trang 24, 25) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. disease

2. (a lot of) vitamins

3. eight hours

4. tidy and clean

5. on fine day


4 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class ( Làm việc theo nhóm. Thảo luận và ghi ra các cách từ bài bài nghe. Sau đó chia sẻ với cả lớp)

Lời giải:

– Eat more fruit and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes.

– Eat meat, eggs, and cheese, but not too much.

– Drink enough water, but not soft drinks.

– Be active and exercise every day.

– Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports.

– Go to bed early and get about 8 hours of sleep daily.

– Keep your room tidy and clean.

– Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days.

Hướng dẫn dịch:

– Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu như cà rốt và cà chua.

– Ăn thịt, trứng và pho mát, nhưng không quá nhiều.

– Uống đủ nước, nhưng không uống nước ngọt.

– Vận động và tập thể dục mỗi ngày.

– Thực hiện các hoạt động ngoài trời như đạp xe, bơi lội hoặc chơi thể thao.

– Đi ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.

– Giữ phòng của bạn ngăn nắp và sạch sẽ.

– Mở cửa sổ để đón không khí trong lành và ánh nắng vào những ngày đẹp trời.

5 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses ( Viết một đoạn văn để đưa ra lời khuyên về cách tránh vi rút)

Hướng dẫn làm bài:

To avoid viruses, we should wear a mask, do exercise everyday, wash your hands often, avoid crowds and keep your surroundings clean.

Hướng dẫn dịch:

Để tránh vi rút, chúng ta nên đeo khẩu trang, tập thể dục hàng ngày, rửa tay thường xuyên, tránh nơi đông người và giữ môi trường xung quanh sạch sẽ.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Getting Started (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Mark and Mi are talking about?…

  • A Closer Look 1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases on the left … 2. Complete the sentences with correct words and phrases below

  • A Closer Look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Tick the simple sentences … 2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below

  • Communication (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation … 2. Make similar conversations for the health problems below

  • Skills 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pair … 2. Read the passage and match the beginning in A with the endings in B

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the verbs below … 2. Write the words below next to their definitions

  • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): Your class is starting a campaign to make your school a healthier place

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button