Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh 7 Unit 2 A closer look 1 (trang 20) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 A closer look 1 trang 20 trong Unit 2: Healthy living Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 A closer look 1 (trang 20) – Tiếng Anh 7 Global Success

Vocabuary

1 (trang 20 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Match the phrases on the left with the correct pictures on the right( Nối các cụm từ ở bên trái với các ảnh đúng phía bên phải)

Tiếng Anh 7 Unit 2 A closer look 1 (trang 20) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-c (ánh sáng lờ mờ)

2- e (son dưỡng)

3-d (nứt nẻ môi)

4-a (rau củ quả có màu)

5-b (mẩn đỏ)

 

2 (trang 20 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with correct words and phrases below( Hoàn thành câu với các từ và cụm từ dưới đây)

skin condition      coloured vegetables          soft drinks             sunburn          fit 

1. – Please name some _____Carrots and tomatoes. 

2. _____are not good for your health 

3. My parents go cycling every Sunday. It keeps them ____

4. The weather may affect our _____

5. – How do we get____ ? – When we spend a long time in the sun without a hat or suncream.

Lời giải:

1. coloured vegetables

2. doft drink

3. fit

4. skin condition

5. sunburn

 

Giải thích:

– skin condition: tình trạng da

– soft drinks: nước ngọt

– coloured vegetables: rau củ có màu sắc

– sunburn: cháy nắng

– fit: cân đối

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy kể tên những loại rau có màu

– Cà chua và cà rốt

2. Nước có ga thì không tốt cho sức khỏe

3. Bố tớ thường đi xe đạp vào mỗi cuối tuần. Nó khiến bố tớ  trở nên cân đối

4. Thời tiết có thể ảnh hưởng đến da của bạn

5. Sao chứng ta lại bị cháy nắng?

– Khi chúng ta ở trên biển mà không đội mũ hoặc bôi kem chống nắng 

3 (trang 20 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Discuss and tick each activity in the table as H (Healthy) or U (Unhealthy) (Làm việc theo nhóm. Cùng nhau thảo luận đánh dấu vào mỗi hoạt động dưới đây vào ô H (có lợi cho sức khỏe) và ô U (không có lợi cho sức khỏe))

Tiếng Anh 7 Unit 2 A closer look 1 (trang 20) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-H

2-U

3-H

4-H

5-U

 

Hướng dẫn dịch:

1. rửa tay thường xuyên

2. đọc dưới ánh sánh yếu

3. ăn đậu phụ và rau

4. đánh răng hai lần mỗi ngày

5. chạm tay bẩn lên mặt

Pronunucation

/f/ and /v/

4 (trang 20 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the sound /f/ and /v/ (Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /f/ và /v/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 2 A closer look 1 (trang 20) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Activity (hoạt động)

Active ( năng động)

Vitamin ( vitamin)

Breakfast( ăn sáng)

Avoid ( tránh)

Affect ( ảnh hưởng)

Food( thức ăn)

Fit ( cân đối)

5 (trang 20 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat, paying attention to underlined words ( Nghe và lặp lại), chú ý đến phần gạch chân)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 2 A closer look 1 (trang 20) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

1. Rau là một loại thức ăn có lợi cho sức khỏe

2. Hoạt động ngoài trời ưa thích của tớ là đi xe đạp

3. Chúng ta cần vitamin A cho mắt

4. Năng động giúp bạn có thân hình cân đối

5. Jack không bao giờ ăn cá

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Getting Started (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Mark and Mi are talking about?…

  • A Closer Look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Tick the simple sentences … 2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below

  • Communication (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation … 2. Make similar conversations for the health problems below

  • Skills 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pair … 2. Read the passage and match the beginning in A with the endings in B

  • Skills 2 (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Listen and tick the habits mentioned

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the verbs below … 2. Write the words below next to their definitions

  • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): Your class is starting a campaign to make your school a healthier place

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button