Từ vựng Tiếng Anh

Lạc Hậu trong Tiếng Anh là gì?

Thời gian trôi qua kéo theo vạn vật cũng đổi thay vì thế khi bất kỳ sự vật hay sự việc gì đó thay đổi thì chúng ta phải nhanh chóng thích nghi với nó. Chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai chứ không thể sống mà cứ hoài niệm về những điều xưa cũ, mãi không chịu thay đổi để đón nhận những cái mới và hiện đại hơn. Nếu bạn không chịu thay đổi bản thân và thích nghi với cái mới bạn sẽ dễ dàng thất bại trong cuộc sống luôn không ngừng biến chuyển từng phút từng giây này, bạn sẽ trở nên lạc hậu với mọi thứ xung quanh. Hôm nay hãy cùng Key English tìm hiểu về cụm từ “ Lạc hậu” trong Tiếng Anh được gọi là gì cũng như các ví dụ anh – việt về nó nhé!

1. Lạc hậu trong tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Lạc hậu được gọi là Backward.

 

lạc hậu tiếng anh là gì

Nông nghiệp lạc hậu

 

2. Thông tin chi tiết về cụm lạc hậu

Về cách phát âm:

Trong Tiếng Anh, Backward được phát âm là /’bækwəd/.

 

Về loại từ:

Trong Tiếng Anh, Backward là một tính từ ( adjective)

 

Nghĩa Tiếng Anh

 • Backward is an adjective that refers to a certain thing, thing or idea that is outdated, no longer suitable for current circumstances, requirements or conditions.

 

Nghĩa Tiếng Việt

 • Lạc hậu là một tính từ chỉ sự vật, sự việc hay tư tưởng nào đó đã lỗi thời, không còn phù hợp với hoàn cảnh, yêu cầu hay điều kiện hiện tại nữa.

 

3. Các ví dụ anh – việt

Ví dụ:

 • In fact, there are many things about the People’s Republic of Korea that we may not know, most people think of North Korea as a poor and backward country. However, that is not necessarily true. Quite a few visitors after coming here are amazed at what this country currently possesses.
 • Thực ra có rất nhiều điều về Cộng hòa nhân dân Triều Tiên mà chúng ta có thể chưa biết đến, phần lớn mọi người đều nghĩ Triều Tiên là đất nước nghèo nàn và lạc hậu. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc là đúng. Khá nhiều du khách sau khi đến nơi đây đều sững sờ trước những thứ mà quốc gia hiện nay đang sở hữu.

 

lạc hậu tiếng anh là gì

 Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên

 

 • Us of yesterday will always be more backward than we are today, and just like that, we of today will become more backward than we are tomorrow. This life is constantly evolving every day, if you do not change and develop yourself, you will always be behind everything around.
 • Chúng ta của ngày hôm qua sẽ luôn lạc hậu hơn so với chúng ta của ngày hôm nay và cứ như thế chúng ta của ngày hôm nay sẽ trở nên lạc hậu hơn so với chúng ta của ngày mai. Cuộc sống này không ngừng phát triển mỗi ngày, nếu bạn không thay đổi và phát triển bản thân thì sẽ luôn luôn là người lạc hậu so với mọi thứ xung quanh.
 •  
 • Backward feudal ideologies, if not eliminated, will make our life extremely constrained. We are always afraid of being judged, derided, even if it destroys the happiness of many families because of the idea of respecting men and despising women. Therefore, the backward thought that favors men and despises women should be abolished immediately so that men and women are equal in today’s society.
 • Những tư tưởng phong kiến lạc hậu nếu không bị loại bỏ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô cùng rất gò bó, chúng ta lúc nào cũng lo sợ bị đánh giá, bị gièm pha thậm chí nó còn phá tan hạnh phúc của biết bao gia đình vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Do đó, tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ cần được xóa bỏ ngay để nam và nữ được bình đẳng như nhau trong xã hội ngày nay.
 •  
 • Many enterprises in the field of heavy industry have actively replaced backward technologies with more advanced ones with modern equipment and machines for application in production lines. Changing backward technology will help reduce energy costs, improve labor productivity and increase competitiveness with other competitors in the industry.
 • Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nặng đã chủ động thay thế các công nghệ lạc hậu bằng những công nghệ tiên tiến hơn với những thiết bị và máy móc hiện đại để ứng dụng vào trong dây chuyền sản xuất. Việc thay đổi công nghệ lạc hậu sẽ giúp giảm chi phí năng lượng, nâng cao năng suất lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác trong ngành.

 

lạc hậu tiếng anh là gì

Công nghệ lạc hậu

 

 • In the first half of the twentieth century, most countries in Southeast Asia were colonies, with backward economies and focused only on food production. In addition, these countries also had to grow a number of aromatic plants and industrial plants and at the same time develop the mining industry to provide raw materials for the imperialist countries.
 • Nửa đầu thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á đều là thuộc địa, có nền kinh tế lạc hậu và chỉ tập trung vào việc sản xuất lương thực. Bên cạnh đó, các quốc gia này còn phải trồng một số loại cây hương liệu, cây công nghiệp đồng thời phát triển công nghiệp khai khoáng nhằm cung cấp nguyên liệu cho các nước đế quốc.
 •  
 • Today, many parents still hold outdated and feudal ideas. They do not allow their daughters to study but force their daughters to stay at home to work, get married early or go out and earn money for their younger brothers to go to school.
 • Ngày nay, nhiều cha mẹ vẫn giữ tư tưởng lạc hậu và phong kiến. Họ không cho con gái học hành mà bắt con gái ở nhà làm việc, lấy chồng sớm hoặc ra ngoài kiếm tiền cho em trai đi học.

 

4. Một số cụm từ tiếng anh về lạc hậu

 • Backward country: đất nước lạc hậu
 •  
 • Backward ideology: Tư tưởng lạc hậu.
 •  
 • Backward technology: Công nghệ lạc hậu.
 •  
 • Backward economy: Kinh tế lạc hậu.
 •  

 Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cụm từ “ Lạc hậu” gọi là gì trong Tiếng Anh!

 

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Từ vựng Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button