Key English đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua uy tín về chất lượng đào tạo, cam kết luôn theo sát nhu cầu thực tế của học viên, đem đến đội ngũ giảng viên cao đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục tiếng anh, góp phần phát triển đất nước.

Đội ngũ giảng viên của Key English đa số là các giảng viên trẻ, năng động có trình độ và tâm huyết với nghề. Hầu hết, đội ngũ giảng viên của trường có trình độ sau đại học được đào tạo tại những trường đại học hàng đầu trong nước và trên thế giới.Trong những năm gần đây, nhà trường đã qui tụ được một đội ngũ giảng viên trẻ, có năng lực chuyên môn, có khả năng sư phạm tốt, đó là nguồn lực tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ giảng viên người giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của trung tâm.

Việc nâng cao chất lượng của đội ngũ viên luôn là mối quan tâm hàng đầu của Key English để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chất lượng.