Từ vựng Tiếng Anh

Extreme event nghĩa là gì?

Nghĩa tiếng việt của “Extreme event”

Biến cố cực đoan

Giải thích nghĩa của “Extreme event”

Trên lý thuyết, đây là một biến cố khí hậu có tần suất nằm ngoài khoảng bách phân vị thứ 10 và thứ 90, hoặc thứ 5 và thứ 95. Trong ứng dụng thực tế, đó là một biến cố khí hậu vượt quá ngưỡng chống chịu tới hạn của cơ sở hạ tầng địa phương. Ví dụ, một trận lũ mang tính cực đoan đối với một thành phố cụ thể nào đó có thể là trận lũ lịch sử 100 năm, đó là biến cố xảy ra 100 năm một lần dựa trên các số liệu lịch sử, với giả định rằng thành phố đã lên kế hoạch và bảo trì hệ thống thoát nước, đê điều và đường thoát lũ có thể đối phó với mực nước dâng không quá ngưỡng 100 năm. Tuy nhiên, nếu thành phố không thực hiện được việc bảo trì các hệ thống thoát nước và đường thoát lũ và công suất thực chỉ có thể đối phó với các trận lũ lớn tần suất 3 năm một lần (tức là thuộc bách phân vị thứ 60), thì các trận lũ thuộc bách phân vị thứ 60 hay xảy ra 3 năm một lần hay bất kỳ trận lũ nào lớn hơn thế sẽ trở thành biến cố cực đoan thực.

Từ điển Key English

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa Extreme event là gì. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Từ vựng Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button