Từ vựng Tiếng Anh

Equity nghĩa là gì?

Nghĩa tiếng việt của “Equity”

Công bằng

Giải thích nghĩa của “Equity”

Vào năm 1996, Hội đồng Tổng Thống về Phát triển Bền vững định nghĩa công bằng xã hội là “một cơ hội bình đẳng trong một môi trường an toàn và lành mạnh”. Công bằng xã hội là một yếu tố ít được định nghĩa và được hiểu hạn chế nhất trong bộ ba yếu tố của phát triển bền vững, nhưng lại là yếu tố thiết yếu để tạo tính bền vững – tạo sự cân bằng giữa công bằng về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. (Wikipedia)

Công bằng xã hội mang ý nghĩa tiếp cận ngang nhau với sinh kế, giáo dục và các nguồn lực; sự tham gia đầy đủ vào cả đời sống chính trị và văn hóa của cộng đồng; và quyền tự quyết trong đáp ứng các nhu cầu cơ bản (cũng trên Wikipedia)

Từ điển Key English

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa Equity là gì. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Từ vựng Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button