Từ vựng Tiếng Anh

Agents (CRF) nghĩa là gì?

Nghĩa tiếng việt của “Agents (CRF)”

Tác nhân

Giải thích nghĩa của “Agents (CRF)”

Các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng, khu vực tư nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ – những người hoạt động riêng lẻ hoặc theo nhóm. Khác với hệ thống, tác nhân có khả năng cân nhắc, phân tích độc lập, tương tác tự nguyện và đưa ra các lựa chọn chiến lược trước những thông tin mới. Điều đó làm cho các động thái của tác nhân trở nên khó dự đoán hơn các động thái của hệ thống. Không phải trong tất cả các trường hợp, nhưng các cân nhắc, phân tích, tương tác và lựa chọn của tác nhân nhìn chung phản ánh vị trí và kết cấu của tác nhân đó trong xã hội (ví dụ: các cơ quan nhà nước sẽ có những biểu hiện hành động khác với các cá nhân riêng lẻ tự đại diện cho mình), các ưu tiên của họ, các cơ hội và khó khăn họ nhìn nhận.

Các nhân tố trong hệ thống đô thị, bao gồm các cá nhân (ví dụ như nông nhân, người tiêu dùng), các hộ gia đình (như đơn vị tiêu thụ, tái sản xuất xã hội, giáo dục, và tích lũy vốn), và các tổ chức công, tổ chức tư nhân (các sở ban ngành nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức xã hội). Các tác nhân có những mối quan tâm đa dạng và dễ nhận biết, có thể thay đổi hành vi dựa trên kinh nghiệm và học hỏi.

Từ điển Key English

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa Agents (CRF) là gì. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Từ vựng Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button